Share

Produced by:

SUT I WNEUD GWESTY TRYCHFILOD ALLAN O DUN

Mae trychfilod o bob math dan fygythiad ac angen ein help ni! Wyt ti’n #CaruTrychfilod ac yn barod i wneud cartref iddyn nhw ar dy ddarn o dir? Beth am roi cynnig ar wneud gwesty trychfilod gan ddefnyddio tun? Mae’n weithgaredd perffaith i’w wneud gartref gan ddefnyddio pethau sydd o gwmpas y tŷ ac yn yr ardd. 🐞🐛

Y PETHAU FYDDI DI EU HANGEN

 • Hen dun         
 • Agorwr tuniau (gofyn i oedolyn dy helpu di gyda hyn)
 • Deunyddiau naturiol fel priciau a rhisgl 
 • Cardfwrdd
 • Llecyn cysgodol

CAMAU

 1. Rhaid cael hen dun, ei lanhau a gwneud yn siŵr nad oes unrhyw ymylon miniog arno (gofyn i oedolyn dy helpu di gyda hyn)
 2. Casglu deunyddiau naturiol (fel priciau, rhisgl a chardfwrdd wedi’i rolio mewn tiwbiau)
 3. Torri dy ddeunyddiau i faint 
 4. Llenwi’r tun 
 5. Rhoi dy westy trychfilod mewn llecyn cysgodol ar dy ddarn o dir (dim mwy na metr uwch ben y ddaear)
 6. Cadw llygad ar y trychfilod i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gynnes a chlyd yn y gwesty!

Get In Touch

Want to get involved with Backyard Nature? We’re always looking for new partners, supporters and events. Please fill in the form below and we’ll be in touch soon.