Share

Produced by:

SUT I … GREU GWESTY TRYCHFILOD

O ddarparu gwasanaethau fel peillio a rheoli plâu i ddadelfennu dail sydd wedi syrthio a phren marw i mewn i’r pridd, mae trychfilod a phryfed eraill yn rhan bwysig iawn o’r ecosystem. 

Yn anffodus, mae‘r creaduriaid bach rhyfeddol yma’n dirywio yn y DU. Un ffordd i ti wneud dy ardd di’n hafan i drychfilod, gwenyn a phryfed eraill yw drwy greu gwesty trychfilod.

BETH FYDD EI ANGEN:

Deunyddiau

  • Priciau neu frigau sych – perffaith i fuchod coch cwta aeafgysgu ynddyn nhw.
  • Coesynnau gwag – fel hen ffyn bambŵ neu wellt papur newydd wedi’u rholio.
  • Blociau o bren – mae tyllau wedi’u drilio mewn blociau o bren yn safleoedd nythu da i wenyn unigol (gofyn i oedolyn helpu pan fyddi di’n drilio’r tyllau). 
  • Dail sych – mae’r rhain yn debyg i lawr y goedwig.  
  • Cardfwrdd rhychog – rholio hwn yn silindr ar gyfer yr adain siderog. 
  • Gwellt a gwair – mae gwahanol bryfed yn gallu cuddio yn y rhain a dod o hyd i safleoedd gaeafgysgu diogel. 
  • Rhisgl rhydd – mae chwilod, nadroedd cantroed, pryfed cop a phryfed lludw i gyd yn cuddio o dan bren a rhisgl.

Offer

  • Siswrn
  • Tâp sy’n dal dŵr neu linyn
  • Dril trydan (dewisol a gydag oedolyn i helpu)

For more instructions, click the download button below.

Get In Touch

Want to get involved with Backyard Nature? We’re always looking for new partners, supporters and events. Please fill in the form below and we’ll be in touch soon.